Filtr do wody odwrócona osmoza

Jakie zanieczyszczenia usuwa filtr do wody odwrócona osmoza?

Odwrócona osmoza jest w stanie usunąć do 99% + rozpuszczonych soli (jonów). Są to cząstki, koloidy, substancje organiczne, bakterie i pirogeny.

Membrana RO odrzuca zanieczyszczenia w zależności od ich wielkości i ładunku.

Jakiekolwiek zanieczyszczenie, które ma masę cząsteczkową większą niż 200, prawdopodobnie zostanie odrzucone przez prawidłowo działający system RO (dla porównania cząsteczka wody ma MW 18).

Podobnie, im większy ładunek jonowy zanieczyszczenia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie będzie on w stanie przejść przez membranę RO. Na przykład, jon sodu ma tylko jeden ładunek (jednowartościowy). Nie jest on odrzucany przez membranę RO. To samo dotyczy na przykład wapnia, który ma dwa ładunki. Podobnie, dlatego system RO nie usuwa gazów, takich jak CO2, bardzo dobrze, ponieważ nie są one wysoko zjonizowane (naładowane) w roztworze i mają bardzo niską masę cząsteczkową.
Ponieważ system RO nie usuwa gazów, woda z permeatu może mieć nieco niższy niż normalny poziom pH. Odczyn pH jest różny w zależności od poziomów CO2 w wodzie zasilającej.